Tu jesteś   >   Strona główna   >   Kamica moczowodowa   >   Kolka nerkowa

Kolka nerkowa

obrazek

Kolka nerkowa - najczęstszy objaw kamicy układu moczowego

Kolka nerkowa jest nagłym i bardzo silnym bólem spowodowanym zablokowaniem odpływu moczu z nerki. Kolka nerkowa jest typowym i najczęstszym objawem kamicy układu moczowego. Atak kolki nerkowej pojawia się niespodziewanie i spowodowany jest złogiem, który blokuje swobodny odpływ moczu z nerki.

Jaki jest mechanizm wystąpienia bólu w kolce nerkowej?

Kolka nerkowa spowodowana jest wzrostem ciśnienia w układzie kielichowo-miedniczkowym nerki. Najczęstszą przyczyną kolki nerkowej jest kamica układu moczowego. Kamienie powstające w układzie kielichowo-miedniczkowym mogą  przemieścić się do moczowodu powodując utrudniony odpływ moczu z nerki i atak kolki nerkowej. Ból w kolce nerkowej spowodowany jest rozciąganiem ścian układu zbiorczego nerki oraz wzrostu napięcia torebki włóknistej otaczającej nerkę. Ucisk złogu na ścianę moczowodu powoduje jej niedokrwienie i uwolnienie mediatorów stanu zapalnego. Powstanie bólu w kolce nerkowej przypisywane jest prostaglandynom, które odpowiedzialne są za skurcz moczowodu, wzrost produkcji moczu i nasilenie syntezy mleczanów odpowiedzialnych za drażnienie zakończeń nerwowych przewodzących ból.

Jak rozpoznaje się kolkę nerkową?

Rozpoznanie kolki nerkowej stawiane jest na podstawie wywiadu zebranego od pacjenta i badania przedmiotowego. W większości przypadków chory podaje nagły silny ból okolicy lędźwiowej, który może promieniować do śródbrzusza, podbrzusza lub zewnętrznych narządów płciowych. W przypadku kamienia zlokalizowanego w dolnym odcinku bólowi może towarzyszyć częstomocz i bolesne parcie na mocz. Charakterystycznym objawem w badaniu przedmiotowym chorego jest dodatni objaw Goldflama. Objaw Goldflama badany jest poprzez przyłożenie dłoni do okolicy lędźwiowej chorego i opukaniu jeje drugą dłonią. Nasilenie bólu w czasie opukiwania oznacza dodatni objaw Goldflama sugerujący zastój moczu w nerce.

Diagnostyka różnicowa kolki nerkowej

Jak długo trwa kolka nerkowa?

Leczenie kolki nerkowej

Głównym celem leczenia kolki nerkowej jest opanowanie bólu.

Zabiegowe leczenie kolki nerkowej

Leczenie pacjentów z kamicą moczowodową i stanem septycznym

Obecność kamienia w moczowodzie, który powoduje zastój w układzie kielichowo-miedniczkowym nerki sprzyja rozwojowi zakażenia co może być przyczyną stanu septycznego. Pacjenci z wodonerczem w badaniach obrazowych, u których występują objawy zakażenia układu moczowego (najczęściej występujące objawy w tej grupie chorych to ból w okolicy lędźwiowej, podwyższona temperatura ciała lub gorączka, przyspieczone tętno, podwyższone CRP i prokalcytonina). Wodonercze ze współistniejącym stanem zapalnym lub podejrzenie roponercza wymagają pilnego odbarczenia nerki, które polega na założeniu cewnika do moczowodu lub wytworzeniu przetoki skórno-nerkowej (nefrostomia). Po pobraniu moczu na posiew właczana jest antybiotykoterapia.