Tu jesteś   >   Strona główna   >   Kamica nerkowa   >   Sytuacje nagłe w kamicy

Sytuacje nagłe w kamicy

obrazek

Roponercze - łac. pyonephrosis

Pacjenci z kamicą układu powodującą zastój moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym nerki z objawami zakażenia układu moczowego wymagają pilnej konsultacji urologicznej. Wodonercze u chorego z gorączką w wymaga leczenia zabiegowego polegającego na odbarczeniu układu zbiorczego nerki przez założenie prztoki skórno-nerkowej (nefrostomia) lub cewnika moczowodowego. Leczenie przyczynowe kamicy powinno być odroczone do momentu opanowania stanu zapalnego. Opóźnienie w leczeniu roponercza może doprowadzić uogólnionej reakcji zapalnej - urosepsy. Zastosowanie antybiotykoterapii w przypadku roponercza jest nieskuteczne w przypadku nieskutecznego drenażu górnych dróg moczowych.

Urosepsa

Posocznica moczowa nazywana inaczej urosepsą jest jednym z najcięższych powikłań kamicy układu moczowego. Urosepsa definiowana jest jako wystąpienie uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS - systemic inflammatory response syndrome) w odpowiedzi na zakażenie układu moczowego. Zakażenie układu moczowego będące wynikiem kamicy nerkowej lub moczowodowej jest zakażeniem powikłanym. W przypadku urosepsy współistniejącej z zastojem moczu w układize kielichowo-miedniczkowym nerki standardowym postępowaniem jest odbarczenie nerki poprzez założenie przetoki nerkowej (onaczej nefrostomia) lub cewnika moczowodowego. Leczenie urosepsy polega na stosowaniu antybiotykoterapii, leczenia objawowego (leczenie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwbólowe, nawodnienie, tlenoterapia) i wspomagającego w przypadkuniewydolności narządowej.

Leczenie ostrej kolki nerkowej

Celem leczenia kolki nerkowej jest opanowanie bólu. Lekami pierwszego rzutu są leki niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (NLPZ). Dodatkowo stosuje się leki o działaniu przeciwwymiotnym i nawadnia się chorego. W przypadku braku efektów leczenia przeciwbólowego, narastającej niewydolności nerek lub objawów sugerujących stan zapalny wywołany zastojem moczu konieczne jest leczenie zabiegowe polegające na odprowadzeniu moczu zalegającego powyżej przeszkody. Standardowym leczeniem w takim przypadku jest założenie cewnika moczowodowego lub nefrostomii.