Leczenie zachowacze kamicy moczowodowej

obrazek

Podstawowym celem leczenia zachowawczego kolki nerkowej jest opanowanie bólu, wymiotów i nawodnienie pacjenta. Kolka nerkowa jest najsilniejszym bólem jaki zna człowiek i bardzo często konieczne jest stosowanie dożylnych leków o działaniu przeciwbólowym. U pacjentów z kolką nerkową i objawami sugerującymi stan zapalny konieczna jest konsultacja urologiczna w celu ustalenia czy nie ma konieczności odbarczenia nerki poprzez założenie cewnika moczowodowego lub wytworzenie przetoki nerkowej. U pacjentów ze współwystępującym zakażeniem zastosowanie antybiotykoterapii i odbarczenie nerki zmniejsza ryzyko wstrząsu septycznego.

Pacjenci z dobrą odpowiedzią na zastosowane leki przeciwbólowe bez objawów sugerujących stan zapalny mogą być leczeni zachowawczo w celu samoistnego wydalenia złogu. Leczenie zachowawcze z reguły trwa do 4-6 tygodni a następnie chorego kwalifikuje się do leczenia zabiegowego jeśli nie ma postępów w przemieszczaniu złogu lub pojawią się objawy sugerujące pogorszenie funkcji kreatyniny lub stan zapalny.

Leczenie kamicy moczowodowej u pacjentek w ciąży