Tu jesteś   >   Strona główna   >   Artykuły

Postępowanie w przypadku kolki nerkowej

obrazek

Co to jest kolka nerkowa?

Kolka nerkowa jest nagły, napadowy i bardzo silny ból spowodowany przez kamień nerkowy, który zablokował swobodny odpływ moczu z nerki. Najczęściek atak kolki wywołany jest przez kamień, który przemieścił się z nerki do moczowodu, ale może też być spowodowany złogiem w miedniczce nerkowej, który zatykając połączenie miedniczkowo-moczowodowe powoduje blokadę w odpływie moczu z nerki. W artykule omówione zostanie postępowanie w przypadku kolki spowodowanej kamicą układu moczowego. Kolka nerkowa jest najbardziej charakterystycznym objawem kamicy nerkowej czyli jednej z najstarszych opisywanych chorób człowieka. Postępowanie z chorym cierpiącym z powodu kolki nerkowej polega na opanowaniu bólu i ustaleniu przyczyny jaka ją wywołała. Kolka nerkowa jest częstym schorzeniem, które występuje u 1-2 osób na 1000. Ryzyko wystąpienia kolki nerkowej w ciągu życia szacowane jest na 10-20% u mężczczyn - 3-5% u kobiet

Badania wykonywane u chorego z kolką nerkową

Podstawowymi niezastąpionym badaniem u chorego cierpiącego z powodu kolki nerkowej jest badanie przedmiotowe i wywiad. Ból w kolce nerkowej ma charakter nagły, napadowy o bardzo dużym nasileniu, które pacjent opisuje jako najsilniejszy możliwy do wyobrażenia ból.

Postępowanie w ataku kolki nerkowej

W momencie zgłoszenia się pacjenta do lekarza z atakiem kolki nerkowej jest on badany w celu wykluczenia innych schorzeń mogących imitować kolkę nerkową, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Po potwierdzeniu rozpoznania leczenie uzależnione jest od nasilenia bólu i współistniejących objawów. Chory z silnymi dolegliwościami bólowymi ma zakładane wkłucie do żyły obwodowej - wenflon do dożylnego podania leku przeciwbólowego. Najczęściej podawanymi lekami przeciwbólowymi w ataku kolki nerkowej są ketoprofen (Ketonal), deksketoprofen (Dexak) lub metamizol (Pyralgina). Z leków podawanych domięśniowo lekiem z wyboru jest diklofenak. W przypadku braku efektu przeciwbólowego chory otrzymuje dodatkowe leki takie jak tramadol (Tramal) lub dolargan (Dolcontral). Wymioty u chorego z kolką leczone są Metoclopramidum lub lekiem o nazwie Ondansetron. Dodatkowo złagodzenie dolegliwości można uzyskać lekami o działaniu rozkurczowym. W przypadku słabego efektu przeciwbólowego lekarz może zdecydować o zastosowaniu leków ze wszystkich grup.

Kolka nerkowa u pacjentki w ciąży

Zapobieganie nawrotom ataku kolki nerkowej

Piśmiennictwo

1. Scott R. Prevalence of calcified upper urinary tract stone disease in a random population survey. Br J Urol. 1987;59:111–117.
2. Scott R. Epidemiology of stone disease. Br J Urol. 1985;57:491–497.
3. Ahlstrand C, Tiselius H. Renal stone disease in a Swedish district during one year. Scand J Nephrol. 1981;15:143–146.« Wróć