Tu jesteś   >   Strona główna   >   Artykuły

Kamica nerkowa w chorobach jelit

obrazek

Kamica nerkowa u chorych z chorobami przewodu pokarmowego

Zaburzenia wchłaniania w przebiegu chorób przewodu pokarmowego zwiększają ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej. Zespół złego wchłaniania jest stanem wynikającym z nieprawidłowego trawienia i wchłaniania składników odżywczych z przewodu pokarmowego. Zaburzone wchłanianie może dotyczyć jednego lub wielu składników odżywczych. Upośledzone wchłanianie wody, magnezu, potasu, szczawianów i cytrynianów prowadzi do zwiększonego stężenia w moczu substancji mogących krystalizować w w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek. 

Pacjenci z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego spowodowanymi schorzeniami żołądka lub jelita mają zwiększone ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej. Nieprawidłowe wchłanianie wody, sodu, dwuwęglanów, szczawianów i tłuszczów prowadzi do zwiększenia stężenia w moczu substancji mogących doprowadzić do powstania kryształów. Poznanie mechanizmów powodujących powstawanie złogów nerkowych i odpowiednie działania profilaktyczne redukują częstość występowania kamicy, poprawiają komfort życia i zmniejszają ilość hospitalizacji.

Jelito grube - kolonoskopia

Fot. Endoskopowy obraz jelita grubego widziany w czasie kolonoskopii.

Najczęstsze choroby przewodu pokarmowego zwiększające ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej

Wrzodziejące zapalenie jelita  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - łac. Colitis ulcerosa

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego należy do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Stan zapalny w przebiegu choroby obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita. W odróżnieniu od choroby Leśniowskiego-Crohna stan zapalny nie przekracza ściany jelita grubego. Choroba charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem z okresami remisji i nawrotów. Objawem charakterystycznym choroby jest śluzowa lub krwista biegunka oraz bóle brzucha. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego zwiększa ryzyko powstawanie złogów zbudowanych ze szczawianu wapnia w wyniku zmniejszonej objętości wydalanego moczu oraz zwiększonej utraty magnezu spowodowanych przewlekłą biegunką. U chorych z Colitis ulcerosa częściej występuje zwiększone wydalanie jonów wapnia w moczu niż w populacji zdrowych. 

Choroba Leśniowskiego - Crohna  Choroba Leśniowskiego Crohna

Choroba zaliczana jest do nieswoistych stanów zapalnych jelita o niewyjaśnionej przyczynie. Choroba może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego - od jamy ustnej do odbytu. Objawy kliniczne zależą od lokalizacji, rozległości i stopnia zaawansowania zmian zapalnych  w przewodzie pokarmowym. Najczęściej zajęty jest końcowy odcinek jelita krętego (stąd historyczna nazwa choroby ileitis terminalis), u 25–35% równocześnie jelito cienkie i grube (ileocolitis), a u co piątego pacjenta wyłącznie jelito grube. Wśród najczęściej wymienianych zaburzeń metabolicznych sprzyjających wystąpieniu kamicy wymienia się zmniejszone stężenie magnezu i cytrynianów i zwiększone stężenie szczawianów w moczu.

Choroby zapalne jelit a kamica nerkowa  Przebyta operacja wycięcia okrężnicy z wytworzeniem ileostomii 

Okrężnica jest częścią jelita grubego i dzielona jest na okrężnicę wstępującą, zgięcie wątrobowe, okrężnicę poprzeczną, zgięcie śledzionowe i okrężnicę zstępującą. Okrężnica wstępująca przebiega po prawej stronie jamy brzusznej, poprzecznica przebiega poprzecznie powyżej pępka a okrężnica zstępująca biegnie w dół po lewej stronie brzucha i łączy się z esicą a esica z odbytnicą. Jelito grube ma około 150 cm długości i odpowiedzialne jest za pasaż kału w kierunku odbytnicy, wchłanianie wody, soli mineralnych i elektrolitów. Flora bakteryjna jelita odpowiedzialna jest za produkcję witaminy B7 i K oraz hamuje rozwój niektórych patogenów chorobotwórczych.

Wycięcie częściowe lub całkowite jelita grubego nazywane jest kolektomią. W przypadku wycięcia okrężnicy wstępującej mówimy o hemikolektomii prawostronnej a resekcja okrężnicy zstępującej określana jest jako hemikolektomia lewostronna. U części pacjentów wymagających kolektomii wytwarzana jest stomia - sztuczny odbyt. Wśród najczęstszych wskazań do kolektomii wymienia się choroby zapalne jelita grubego o ciężkim przebiegu, nowotwory i zapalenie uchyłków. 

Pacjenci poddani operacji kolektomii z wytworzeniem ileostomii (sztuczny odbyt) mają zwiększone ryzyko wystąpienia złogów nerkowych zbudowanych z kwasu moczowego i szczawianu wapnia. Złogi nerkowe zbudowane z kwasu moczowego stanowią blisko 2/3 wszystkich kamieni powstających w nerkach pacjentów ze sztucznym odbytem wytworzonym po operacji wycięcia okrężnicy. Odczyn pH moczu pacjentów z ileostomią jest zwykle niższy od 5,5. Dla porównania pH moczu w populacji zdrowej wynosi koło 6. Zwiększona utrata wody ze stolcem przy małej ilości wypijanych płynów odpowiedzialna jest za zagęszczenie moczu.

Choroby zapalne jelit a kamica nerkowa  Przewlekłe zapalenie trzustki

Trzustka odpowiedzialna jest za produkcję enzymów trzustkowych niezbędnych do prawidłowego trawienia. Zaburzenie trawienia tłuszczów w jelicie powoduje zmniejszone wiązanie jonów wapnia a co za tym idzie zwiększone ich wydalanie w moczu. Około 25% pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki ma zwiększone stężenie szczawianów w wynikach dobowej zbiórki moczu.

Celiakia  Celiakia

Celiakia czyli choroba trzewna jest schorzeniem genetycznym o podłożu autoimmunologicznym. U chorych na celiakię dochodzi do nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego w odpowiedzi na spożycie glutenu - białka zapasowego zawartego w zbożach (pszenicy, życie i jęczmieniu). Wśród dorosłych pacjentów z celiakią ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej jest czterokrotnie większe w porównaniu ze zdrową populacją. Wśród pacjentów stosujących dietę bezglutenową częstość występowania kamicy jest taka sama jak wśród zdrowych. Wśród chorych na celiakię, którzy nie stosowali diety obserwowano zwiększone stężenie szczawianów w moczu. Za główną przyczynę zwiększonego stężenia szczawianów w moczu uznaje się zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego i biegunkę tłuszczową. Co ciekawe celiakia u dzieci nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania kamicy moczowej. 

Ogólne rekomendacje leczenia kamicy nerkowej u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego

Żeby zapobiegać kamicy konieczne jest ustalenie patomechanizmu powodującego zwiększone ryzyko powstawania złogów w nerkach. Duże znaczenie ma wykonanie dobowej zbiórki moczu, której wynik często pozwala na ustalenie zaburzeń biochemicznych sprzyjających procesowi krystalizacji substancji chemicznych w moczu. Dla każdego pacjenta dostosowuje się indywidualne zalecenia dotyczące optymalnej objętości wypijanych płynów oraz ilości spożywanego w ciągu doby sodu, białka zwierzęcego, wapnia i szczawianów. U części chorych ze złogami zbudowanymi z kwasu moczowego w postępowaniu należy rozważyć leki stosowane w leczeniu dny moczanowej w zależności od stężenia kwasu moczowego i odczynu pH moczu.

Kwaśne pH moczu zwiększa ryzyko formacji złogów zbudowanych z kwasu moczowego. U większości pacjentów z jelitowymi zaburzeniami wchłaniania występuje niedobór sodu dlatego dwuwęglan sodu jest częściej rekomendowany od cytrynianu potasu (w Polsce dostępny jest preparat Litocid) w modyfikacji pH moczu. W przypadku stosowania cytrynianu potasu porządane pH moczu powinno być w przedziale od 6,4 do 6,8.« Wróć